Coupon Code: 14253 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Hangzhou Highxuan Spa Hotel profile

2019/2/16 20:55:53
The Xixuan Hotel (Hangzhou Xixuan Jiudian) is located beside Xixi National Wetland Park of Hangzhou. It is 38 kilometers from the airport.

Opened in 2011, the 3-stoty hotel features 68 guest rooms and suites.
Author:管理员

Haihua Hotel Hangzhou traffic info

Business zone:West Lake Lakeside Business Circle
Area:xiachengqu
Address:Zhejiang · hangzhou · xiachengqu - No. 298 Qingchun Road, Xiacheng District, Hangzhou, China